TUT Mở Khoá Tài Khoản FAQ MD


TUT Unlock FAQ MD :))
Fake IP Thái Land + Ngôn ngữ Trung quốc ( giản thế )
Vào fb đăng nhập bằng ặc này
Tk: 100017221421931
Mk: 01677331197
Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Nhập mail or sđt của ặc bị die lên :))
Rồi úp CMND
Đợi tầm 5p thì nó ra case
Anh em rep mail như sau :

- Hello facebook team : This is my card .I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth:
Thanks facebook team
Hóng ặc về :))
Chúc các bạn thành công!!!

Không có nhận xét nào

- Không spam bừa bãi, thô tục
- Tích chọn "Thông báo cho tôi" để nhận phản hồi từ tác giả qua mail.