TUT Unlock FAQ MD, Tên Giả Cân Spam


TUT Unlock FAQ, MD, Tên Giả Cân Spam
Tất nhiên là phải Fake IP rồi nhé :v
B1: Các bạn vào 2 link này:
(Link này chỉ cần các bạn Fake IP + Ngôn ngữ)
(Link này chỉ cần các bạn điền gmail đã spam vào và thay thành 1 gmail trắng chưa có đăng kí trên Facebook nhé)
Các bạn làm đúng thì chắc chắn nó sẽ ra case và unl như những nick khác J))
End TUT
Chúc các bạn thành công
                                                            By: HVL

Những link DOWNLOAD phía trên thuộc bản quyền http://www.nguyenhuyit.tk/ ghi nguồn Blog mình nếu bạn sử dụng lại nó nhé.

Không có nhận xét nào

- Không spam bừa bãi, thô tục
- Tích chọn "Thông báo cho tôi" để nhận phản hồi từ tác giả qua mail.