TUT Verify Account Facebook Mới

TUT Verify Account Facebook Mới

Chuẩn bị 1 CMND khớp Info ac cần verify hoặc ID Card ( Tạo ID Card )
 Log out ac Facebook ra và Fake IP US + NN US 
Vào Link : Tại đây
Điền như sau :
Send ~> Contact Facebook Sẽ ra case rồi chờ nó rep r mình rep lại:
-Full name : Nguyễn Thái Quy
-Date of birth : 31/12/1995
-Email : thaiquy111@gmail.com
Rồi out ra. Tắt IP
Vào FB ~> cài đặt ~> bảo mật ~> THêm 3 bạn bè đáng tin cậy
Vào Wall FB Bạn ~> Giới thiệu ~> Gia đình và các mối quan hệ ~> Thêm 1 ai đó làm anh/chị/chú/bác..
Vào FB ~> cài đặt ~> ứng dụng,trang web và plugin ~> Vô hiệu hóa
End TUT By NTQ <3

Không có nhận xét nào

- Không spam bừa bãi, thô tục
- Tích chọn "Thông báo cho tôi" để nhận phản hồi từ tác giả qua mail.