[PSD Ảnh Bìa] Đèn Lồng Đom Đóm

Tình yêu ấy cũng chỉ như đèn lồng đom đóm
Vụt sáng đấy như sẽ tắt trước khi bình minh


Những link DOWNLOAD phía trên thuộc bản quyền http://www.nguyenhuyit.tk/ ghi nguồn Blog mình nếu bạn sử dụng lại nó nhé.

Không có nhận xét nào

- Không spam bừa bãi, thô tục
- Tích chọn "Thông báo cho tôi" để nhận phản hồi từ tác giả qua mail.